<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamlingen 13. marts 2019

Skrevet torsdag d. 28. februar 2019

Lokalforeningen i Greve/Solrød afholder generalforsamling torsdag den 13. marts 2018, kl. 19.00 i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, Solrød Center 83, 2680 Solrød

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Evt.

Hjertelig hilsen

Hjerteforeningens Lokalforening Greve-Solrød