<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2018

Skrevet mandag d. 19. februar 2018

Lokalforeningen i Greve/Solrød afholder generalforsamling torsdag den 15. marts 2018, kl. 19.00 i Greve Borgerhus, Greveager 9 – 2670 Greve

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Evt.

Efter generalforsamlingen fortæller Henning Bögm om en hjertepatients forsøg på singlehanded jordomsejling.